• Organization

  General Chairs

  Dr Yutaka Yamada

  CTO, Shanghai Superconductor Technology Co., Ltd

  Guest Research Professor, Shanghai Jiaotong University

  Dr Zhijian Jin

  Professor at Shanghai Jiaotong University (SJTU)
  Deputy Director of the State Energy Smart Grid R&D Center

  Deputy Director of the Department of Electrical Engineering of SJTU

  Organizing Committee:

  Chair: Zhiyong Hong (SSTC,SJTU)
  SSTC Members:
  Yiming Hong

  Anyi Yang

  Hui Guo

  Qin Wang

  Miao Liu

  SJTU Members:
  Li Xiao-Fen

  Wenrong Li

  Technical Program Committee:

  Chair: Zhao Yue (SJTU, SSTC)
  Members:
  Zhiyong Hong (SSTC, SJTU)
  Li Xiao-Fen (SJTU)